Site in english
Verzija sajta na srpskom jeziku
Naslovna stranica   |   Kontakt   |   Pretraga sajta

Spoljni saradnici

- Saobraćaj

Prof. dr Milan Vujanić

Redovan profesor na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i šef Združene katedre za bezbednost saobraćaja i drumska vozila. Predsednik je Komisije veštaka Instituta Saobraćajnog fakulteta u Beogradu i Komisije veštaka Saobraćajnog fakulteta u Doboju. Rukovodio je timom za izradu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (Službeni glasnik RS, broj 41, od 02.06.2009. godine) i bio rukovodilac velikog broja projekata i studija iz oblasti bezbednosti saobraćaja.
CV (curriculum vitae) 

Milorad Cvijan, inž. 

Stalni sudski veštak iz oblasti drumskog saobraćaja, sa dugogodišnjim iskustvom izrade ekspertiza saobraćajnih nezgoda. Kao član istraživačkog tima Instituta Saobraćajnog fakulteta učestvovao je u izradi projekata i studija iz oblasti bezbednosti saobraćaja. Autor i koautor je značajnog broja radova na stručnim skupovima, savetovanjima i simpozijumima iz oblasti bezbednosti saobraćaja.


- Pravo

Damir Okanović, advokat- Informacioni sistemi

Mr Ognjen Pantelić

Asistent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu i konsultant za informacione sisteme u saobraćaju. 


- Medicina

Doc. dr sc. med Zoran V. Ćosić

Doktor medicinskih nauka, sa akademskim zvanjem docenta Univerziteta. Klinički kardiolog, specijalista interne medicine, subspecijalista kardionolgije, Fellow Evropskog Udruženja Kardiologa i pomoćnik direktora Kliničko Bolničkog Centra “Dr Dragiša Mišović Dedinje” u Beogradu.
CV (curriculum vitae)Korisni linkovi:

http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs 
http://www.actahistorica.com/casopisSR.php

http://www.np.ac.rs/

Copyright TSG 2011 Powered By BeoNET