Site in english
Verzija sajta na srpskom jeziku
Naslovna stranica   |   Kontakt   |   Pretraga sajta

Ekspertize

Prilikom utvrđivanja uzroka odnosno okolnosti nastanka nekog događaja, neophodno je angažovati stručnjake, koji pored visokog stepena znanja iz oblasti koja se analizira poseduju i odgovarajuću veštinu. Analizu uzroka i okolnosti nastanka događaja iz oblasti drumskog i gradskog saobraćaja i transporta je neophodno poveriti veštacima saobraćajno-tehničke struke.

Saobraćajno-tehničko veštačenje je oblast koja koristi znanja iz oblasti medicine, mašinstva, psihologije i ostalih oblasti. Veštaci specijalizovani za oblast saobraćaja su inženjeri ili diplomirani inženjeri saobraćaja.

Rezultati saobraćajno-tehničkog veštačenja predstavljaju deo dokaznog materijala koji se koristi pri donoženju sudske presude. Iz tog razloga je neophodno da Nalaz i mišljenje veštaka budu urađeni tačno jer je Sudska presuda zasnovana i na rezultatima saobraćajno-tehničkog veštačenja.

Saobraćajno-tehničko veštačenje može biti urađeno po zahtevu Suda, po zahtevu branioca okrivljenog ili zastupnika oštećenih, po zahtevu drugog pravnog lica u cilju prikupljanja, odnosno utvrđivanja činjenica važnih za dalje postupanja Suda, stranaka u Sudskom postupku ili drugog pravnog lica za potrebe poslovanja.

Saobraćajno-tehničko veštačenje može biti urađeno za potrebe utvrđivanja propusta učesnika saobraćajne nezgode, ali i za potrebe utvrđivanja verodostojnosti nastanka saobraćajne nezgode, odnosno otkrivanja i dokazivanja prevare u osiguranju.

Zakon o sudskim veštacima: ’’...Poslovi veštačenja, u smislu ovog zakona, predstavljaju stručne aktivnosti čijim se obavljanjem, uz korišćenje naučnih, tehničkih i drugih dostignuća, pružaju sudu ili drugom organu koji vodi postupak potrebna stručna znanja koja se koriste prilikom utvrđivanja, ocene ili razjašnjenja pravno relevantnih činjenica...’’.

Copyright TSG 2011 Powered By BeoNET