II SAOPŠTENJE – XVII Simpozijum sa međunarodnim učešćem: “Vještačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju”

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja...

Hvala Vam što ste nas kontaktirali

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty